29 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง คืนฝนตก สายัณห์ สัญญา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คืนฝนตก สายัณห์ สัญญา Chordza
คอร์ด คืนฝนตก สายัณห์ สัญญา | เนื้อเพลง คืนฝนตก สายัณห์ สัญญา | Chord คืนฝนตก สายัณห์ สัญญา

เนื้อเพลง คืนฝนตก สายัณห์ สัญญา
คอร์ด คืนฝนตก สายัณห์ สัญญา | เนื้อเพลง คืนฝนตก สายัณห์ สัญญา | Chord คืนฝนตก สายัณห์ สัญญา
อยู่ดีดีน้องหาว่าพี่โกหก

อยู่ดีดีน้องหาว่าพี่โกหก

อยู่ดีดีน้องหาว่าพี่โกหก

รู้ไหมน้ำตาพี่ไหลตก

เสียอ๊กเสียใจ

น้องไม่ฟังพี่

เรารักกันมา

เป็นเวลาตั้งห้าหกปี

ไปเชื่อข่าวลือ
เขาได้ว่าพี่

มีเมียอยู่ที่บางกอก

อยู่ดีดีน้องหาว่าพี่พูดปด

น้องเอ๊ยน้ำตาพี่ไหลหยด

จนหมดหัวใจพูดไม่ค่อยออก

มันเจ็บหัวใจ

เหมือนว่าใครเอาเข็มมาตอก

หัวอกระบมขืนขมขัดยอก

พี่อยู่บางกอกเห็นจะไม่นาน

อะภิโธ่โอ้อะภิถัง

น้องนางบ้านนา

ขอร้องน้องอย่า

หูเบาเชื่อเขาประจาน

ถ้าพี่โกหก

ขอให้ต๊กเมืองยมพบาล

ถ้าพี่นั่งรถไฟกลับบ้าน

ขอให้รถไฟวิ่งต๊กราง

อยู่ดีดีน้องหาว่าพี่โกหก

น้องลืมสัญญาคืนฝนตก

หัวอกของพี่

ร้อน เหมือนไฟย่าง

ตัวพี่มันจนแม่หน้ามล

จึงแกล้งปิดทาง

ลืมสิ้น เมื่อคืน

ฝนต๊กเปียกร่าง

พี่หาร่มกาง

ให้น้องแทบตาย

อะภิโธ่โอ้อะภิถัง

น้องนางบ้านนา

ขอร้องน้องอย่า

หูเบาเชื่อเขาประจาน

ถ้าพี่โกหก

ขอให้ต๊กเมืองยมพบาล

ถ้าพี่นั่งรถไฟกลับบ้าน

ขอให้รถไฟวิ่งต๊กราง

อยู่ดีดีน้องหาว่าพี่โกหก

น้องลืมสัญญาคืนฝนตก

หัวอกของพี่

ร้อนเหมือนไฟย่าง

ตัวพี่มันจนแม่หน้ามล

จึงแกล้งปิดทาง

ลืมสิ้นเมื่อคืน

ฝนต๊กเปียกร่าง

พี่หาร่มกาง

ให้น้องแทบตาย
EmoticonEmoticon