12 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Witchy Woman Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Witchy Woman Eagles Chordza
คอร์ด Witchy Woman Eagles | เนื้อเพลง Witchy Woman Eagles | Chord Witchy Woman Eagles

เนื้อเพลง Witchy Woman Eagles
คอร์ด Witchy Woman Eagles | เนื้อเพลง Witchy Woman Eagles | Chord Witchy Woman Eagles
Raven hair and ruby lips
Sparks fly from her finger tips
Echoed voices in the night
She's a restless spirit on an endless flight
Wooo hooo witchy woman see how
High she flies
Woo hoo witchy woman she got
The moon in her eye
She held me spellbound in the night
Dancing shadows and firelight
Crazy laughter in another
Room and she drove herself to madness
With a silver spoon
Woo hoo witchy woman see how high she flies
Woo hoo witchy woman she got the moon in her eye
Well I know you want a lover,
Let me tell your brother, she's been sleeping
In the Devil's bed
And there's some rumors going round
Someone's underground
She can rock you in the nighttime
'Til your skin turns red
Woo hoo witchy woman
See how high she flies
Woo hoo witchy woman
She got the moon in her eye
EmoticonEmoticon