12 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Peaceful Easy Feeling Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Peaceful Easy Feeling Eagles Chordza
คอร์ด Peaceful Easy Feeling Eagles | เนื้อเพลง Peaceful Easy Feeling Eagles | Chord Peaceful Easy Feeling Eagles

เนื้อเพลง Peaceful Easy Feeling Eagles
คอร์ด Peaceful Easy Feeling Eagles | เนื้อเพลง Peaceful Easy Feeling Eagles | Chord Peaceful Easy Feeling Eagles
I like the way sparkling earrings lay
Against your skin so brown
And I want to sleep with you in the desert night
With a million stars all around
I got a peaceful easy feelin'
And I know you won't let me down
'Cause I'm already standin'
On the ground
And I found out a long time ago
What a woman can do to your soul
Aw but she can't take you any way
You don't already know how to go
I got a peaceful easy feelin'
And I know you won't let me down
'Cause I'm already standin'
On the ground
I get this feelin' I may know you
As a lover and a friend
This voice keeps whisperin' in my other ear
Tells me I may never see you again
I get a peaceful easy feelin'
And I know you won't let me down
'Cause I'm already standin'
Yes I'm already standin'
Yes I'm already standin'
On the ground
EmoticonEmoticon