12 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Take It To The Limit Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Take It To The Limit Eagles Chordza
คอร์ด Take It To The Limit Eagles | เนื้อเพลง Take It To The Limit Eagles | Chord Take It To The Limit Eagles

เนื้อเพลง Take It To The Limit Eagles
คอร์ด Take It To The Limit Eagles | เนื้อเพลง Take It To The Limit Eagles | Chord Take It To The Limit Eagles
All alone at the end of the evening
When the bright lights have faded to blue
I was thinking 'bout a woman who might have
Loved me and I never knew
You know I've always been a dreamer
(Spent my life running 'round)
And it's so hard to change
(Can't seem to settle down)
But the dreams I've seen lately
Keep on turning out and burning out
And turning out the same

So put me on a highway
And show me a sign
And take it to the limit one more time

You can spend all your time making money
You can spend all your love making time
If it all fell to pieces tomorrow
Would you still be mine?

And when you're looking for your freedom
(Nobody seems to care)
And you can't find the door
(Can't find it anywhere)
When there's nothing to believe in
Still you're coming back, you're running back
You're coming back for more

So put me on a highway
And show me a sign
And take it to the limit one more time

Take it to the limit
Take it to the limit
Take it to the limit one more time

Take it to the limit
Take it to the limit
Take it to the limit
One more time

Take it to the limit
Take it to the limit
Take it to the limit
One more time

Take it to the limit
Take it to the limit
Take it to the limit
One more time

Take it to the limit
Take it to the limit
Take it to the limit
One more time

Take it to the limit
Take it to the limit
Take it to the limit
One more time
EmoticonEmoticon