12 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Best of My Love Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Best of My Love Eagles Chordza
คอร์ด Best of My Love Eagles | เนื้อเพลง Best of My Love Eagles | Chord Best of My Love Eagles

เนื้อเพลง Best of My Love Eagles
คอร์ด Best of My Love Eagles | เนื้อเพลง Best of My Love Eagles | Chord Best of My Love Eagles
Every night
I'm lying in bed
Holdin' you close in my dreams
Thinkin' about all the things that we said
And comin' apart at the seams
We try to talk it over
But the words come out too rough
I know you were tryin'
To give me the best of your love
Beautiful faces
Loud empty places
Look at the way that we live
Wastin' our time
On cheap talk and wine
Left us so little to give
The same old crowd
Was like a cold dark cloud
That we could never rise above
But here in my heart
I give you the best of my love
Oh, sweet darlin'
You get the best of my love
(You get the best of my love)
Oh, sweet darlin'
You get the best of my love
(You get the best of my love)
I'm goin' back in time
And it's a sweet dream
It was a quiet night
And I would be alright
If I could go on sleeping
But every morning'
I wake up and worry
What's gonna happen today
You see it your way
And I see it mine
But we both see it slippin' away
You know, we always had each other, baby
I guess that wasn't enough
Oh, but here in my heart
I give you the best of my love
Oh, sweet darlin'
You get the best of my love
Oh, sweet darlin'
You get the best of my love
EmoticonEmoticon