29 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Devil In Disguise Elvis presley Chordza

คอร์ด Devil In Disguise Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Devil In Disguise Elvis presley | คอร์ดเพลง Devil In Disguise Elvis presley | เพลง Devil In Disguise Elvis presley | เนื้อเพลง Devil In Disguise Elvis presley | Chord Devil In Disguise Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Devil In Disguise Elvis presley Chordza

* You look like an angel Walk like an angel Talk like an angel But I got wise You're
the devil in disguise Oh yes you are The devil in disguise
You fooled me with your kisses You cheated and you schemed Heaven knows how you lied
to me You're not the way you seemed
( * )
I thought that I was in heaven But I was sure surprised Heaven help me, I didn't see
The devil in your eyes

( * )
You're the devil in disguise Oh yes you are The devil in disguise Oh yes you are The devil in
disguise

EmoticonEmoticon