29 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง City By Night Elvis presley Chordza

คอร์ด City By Night Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ City By Night Elvis presley | คอร์ดเพลง City By Night Elvis presley | เพลง City By Night Elvis presley | เนื้อเพลง City By Night Elvis presley | Chord City By Night Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง City By Night Elvis presley Chordza

When shadows beckon on dim-lit avenues Night people hear the call From hidden
alleys, secret rendezvous They come out one and all
The city by night I'm wide awake It never sleeps make no mistake Whatever sets off the
spark A magic glow lights the darkm Then I'm intrigued by the sight Of the city by night
Those crowded nightclubs Those picturesque cafes Are scenes no-one forgets
And I'm enchanted, music softly plays By dancing silhouettes The city by night I'm wide
awake It never sleeps make no mistake The evening's full of surprise It's magic opens my
eyes And I'm intrigued by the sight Of the city by night Yeah!
EmoticonEmoticon