30 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Don’t Elvis presley Chordza

คอร์ด Don’t Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Don’t Elvis presley | คอร์ดเพลง Don’t Elvis presley | เพลง Don’t Elvis presley | เนื้อเพลง Don’t Elvis presley | Chord Don’t Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Don’t Elvis presley Chordza

Don't, don't, that's what you say Each time that I hold you this way, When I feel like this
and I want to hold you, baby, don't say don't.
Don't, don't leave my embrace For here in my arms is your place When the night grows cold
and I want to hold you, baby, don't say don't

* If you think that this is just a game I'm playing If you think that I don't mean ev'ry
word I'm saying Don't, don't, don't, don't, Don't feel that way I'm your love and yours I
will stay
This you can believe I will never leave you Heave knows I won't Baby, don't say don't
( * )
EmoticonEmoticon