10 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Natural Imagine Dragons Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Natural Imagine Dragons Chordza
คอร์ด Natural Imagine Dragons | เนื้อเพลง Natural Imagine Dragons | Chord Natural Imagine Dragons
""

เนื้อเพลง Natural Imagine Dragons
คอร์ด Natural Imagine Dragons | เนื้อเพลง Natural Imagine Dragons | Chord Natural Imagine Dragons
Will you hold the line When every one of them has given up and given in, tell me

In this house of mine Nothing ever comes without a consequence or cost, tell me

Will the stars align Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it?
'Cause this house of mine stands strong

* That's the price you pay Leave behind your heart and cast away

Just another product of today Rather be the hunter than the prey
And you're standing on the edge, face up 'cause you're a...

** Natural A beating heart of stone You gotta be so cold To make it in this world

Yeah, you're a natural Living your life cutthroat

You gotta be so cold Yeah, you're a natural

Will somebody Let me see the light within the dark trees shadowing

What's happenin? Lookin' through the glass find the wrong within the past knowin'

We are the youth Cut untill it bleeds, inside a world without the peace, face it

A bit of the truth, the truth
( * , ** )

Deep inside me, I'm fading to black, I'm fading

Took an oath by the blood of my hand, won't break it

I can taste it, the end is upon us, I swear Gonna make it I'm gonna make it
( * )

Natural Yeah, you're a naturalEmoticonEmoticon