21 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง New Jerusalem Bears Den Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง New Jerusalem Bears Den Chordza
คอร์ด New Jerusalem Bears Den | เนื้อเพลง New Jerusalem Bears Den | Chord New Jerusalem Bears Den
""

เนื้อเพลง New Jerusalem Bears Den
คอร์ด New Jerusalem Bears Den | เนื้อเพลง New Jerusalem Bears Den | Chord New Jerusalem Bears Den
Patiently waiting for some new Jerusalem.
A sacred time where demons didn't know you.
Then, stood on the banks clutching rosary noose.
open the floodgates and abandon the sluice.
Oh, Laura, I love you more, than you'll ever know.
How can I protect you from these things that you won't let go?

I wish I'd been older,
I wish I'd been more of a guardian.
A shoulder to cry upon, a brother to rely upon.
I took your shelter, I didn't think twice.
I owe you everything, I owe you my life.
I was afraid, I ran away.
Oh, I begged you to come for the skies
on fire, and you couldn't see it, at all.
* And love is just a word you thought that you heard.
All it means is never, never say never, no. Don't give up on me yet.
Can you learn to forgive all that you learn to forget? It's just a word,
you thought that you heard. All it means is never, never say never, no.
Don't give up on me yet. Can you learn to forgive all that you learn to forget?
I'm trying to find a way back home. ( 4 Times )

( * )27/2/2020


EmoticonEmoticon