26 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ชมสายธาร ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชมสายธาร ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza
คอร์ด ชมสายธาร ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | เนื้อเพลง ชมสายธาร ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | Chord ชมสายธาร ปาริชาต เลิศพิพัฒน์

เนื้อเพลง ชมสายธาร ปาริชาต เลิศพิพัฒน์
รื่นรมย์ชมสายธารนาน
สราญรักดวงใจ
หลั่งรินเวียนวนไปใน
ละเมาะไม้ป่างาม
ร่มเย็นเช่นน้ำใจ
ลำธารไหลเวียนมา
ลมโชยโปรยมาลาหอม
เย็นดังเช่นใจเรา
* ฝากลำธารอันไหลเย็น
ว่างเว้นจากความเศร้า
สุขประโคมเพียงสองเรา
มีรักคอยเฝ้าให้เราสุขใจ
รักเอยเราเคยเดียวดาย
กลับกลายรักชื่นใจ
สุขสราญดังลำธารไหล
รินผ่านใจเรา
(ซ้ำ *)
EmoticonEmoticon