30 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Come Home Ben LOncle Soul Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Come Home Ben LOncle Soul Chordza
คอร์ด Come Home Ben LOncle Soul | เนื้อเพลง Come Home Ben LOncle Soul | Chord Come Home Ben LOncle Soul

เนื้อเพลง Come Home Ben LOncle Soul
Girl I'm down for you, we've built this through the years
Girl you know I'm right so Come Home, so Come Home
And the hands of time can wipe away your tears
Girl don't walk away, just Come Home, just Come Home
Now you takin' off your ring? Girl I told you everything
What I wouldn't do, just to be with you?
Now you're thinking I would stray? It's all lies they say
Thought you always knew: Im in love with you
Girl I'm down for you, we've built this through the years
Girl you know I'm right so Come Home, so Come Home
And the hands of time can wipe away your tears
Girl don't walk away, just Come Home, just Come Home
Girl I'd never do you wrong, home is where we both belong
What I wouldn't do, just to be with you?
Always be there as your man, and I told you that
Thought you always knew: I'm in love with you...
Girl I'm down for you, we've built this through the years
Girl you know I'm right so Come Home, so Come Home
And the hands of time can wipe away your tears
Girl don't walk away, just Come Home, just Come Home
Girl I'm down for you, we've built this through the years
Girl you know I'm right so Come Home, so Come Home
And these arms of mine can shield you from your fears
Girl don't walk away, just Come Home, just Come Home
Everytime I come back home I think there's no place in the world
There's no place that I would rather be, so come to me...
Girl I'm down for you, we've built this through the years
Girl you know I'm right so Come Home, so Come Home
And these arms of mine can shield you from your fears
Girl don't walk away, just Come Home, just Come Home

EmoticonEmoticon