18 มกราคม 2560

Greatest Love Of All Whitney Houston คอร์ด เนื้อเพลง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Greatest Love Of All Whitney Houston Chordza
คอร์ด Greatest Love Of All Whitney Houston | เนื้อเพลง Greatest Love Of All Whitney Houston | Chord Greatest Love Of All Whitney Houston

เนื้อเพลง Greatest Love Of All Whitney Houston
I believe the children are our future
Teach them well and let them lead the way
Show them all the beauty they possess inside
Give them a sense of pride to make it easier
Let the children's laughter remind us how we used to be

Everybody's searching for a hero
People need someone to look up to
I never found anyone who fulfilled my needs
A lonely place to be
And so I learned to depend on me

[Chorus:]
I decided long ago, never to walk in anyone's shadows
If I fail, if I succeed
At least I'll live as I believe
No matter what they take from me
They can't take away my dignity
Because the greatest love of all
Is happening to me
I found the greatest love of all
Inside of me
The greatest love of all
Is easy to achieve
Learning to love yourself
It is the greatest love of all

I believe the children are our future
Teach them well and let them lead the way
Show them all the beauty they possess inside
Give them a sense of pride to make it easier
Let the children's laughter remind us how we used to be

[Chorus]

And if, by chance, that special place
That you've been dreaming of
Leads you to a lonely place
Find your strength in love

EmoticonEmoticon