27 กรกฎาคม 2557

คอร์ด เนื้อเพลง ลอยเทียน อ๊อฟ มิ้น Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลอยเทียน อ๊อฟ มิ้น Chordza
ชาย : เจ้าจะมาจากไหน ต่างใจต่างกัน หญิง : เมื่อลมแห่งความฝันพัดพาคบเจอ ชาย : ให้เทียนหนึ่งแทนใจจุดรวมไปเสมอ ชาย-หญิง : แสงรวมส่องให้เธอเห็นสว่างเส้นทางเพิ่มไกล ชาย-หญิง : จุดไฟ รวมไว้ให้เป็นหนึ่งเดียว จุดใจ ให้เห็นปลายทางที่เธอฝัน จุดยืน จำไว้มุ่งไปใกล้ไกลไม่มีไหวหวั่น สิ่งที่เธอและฉันร่วมกันฟันฝ่าก้าวไป ชาย : เจ้าจะมาจากไหนผูกใจผูกพัน หญิง : แม้คนต่างความฝัน ต่างหน้าที่ไป ชาย-หญิง : เมื่อใดหากเธอท้อให้จดจำไว้ แสงเคยส่องร่วมใจ ให้สว่างแม้ทางมืดมน


EmoticonEmoticon