30 กรกฎาคม 2557

คอร์ด เนื้อเพลง สูตรรักนักเรียน วง พลอย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สูตรรักนักเรียน วง พลอย Chordza

* เส้นตรงเส้นหนึ่ง ตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่ง เอามุมประชิดรวมกัน เท่ากับสองมุมฉาก เส้นตรงสองเส้นนี้ ทำมุมเป็นแฟนกัน ส่วนเธอกับฉันยังอยู่ในวัยศึกษา ย่อมดีนักหนา เป็นเส้นขนานกัน เพราะเส้นขนานไม่มีพรากจากกัน ไว้เรียนจบเมื่อไร จุดจุดจุดจุด ( * ) เส้นตรงอย่างฉันจะขยันศึกษา ไม่ทำเชื่องช้า หรือทำขี้เกียจเป็นเส้นนอน ไม่ให้ใครติฉิน ไม่ปีนเส้นเธอก่อน ไว้เรียนจบเมื่อไร จุดจุดจุดจุด ( * ) ขอเพียงแค่เธอ ก็อย่าไปหลงเส้นใหญ่ ที่เรียกกันทั่วไป เส้นใหญ่คือเส้นก๋วยจั๊บ เร่งเรียนเข้าไป เอาเกียรตินิยมมาประดับ ไว้เรียนจบเสร็จสรรพ จุดจุดจุดจุด ( * / * / * )


EmoticonEmoticon