18 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I Don't Want To Miss A Thing Aerosmith Chordza

คอร์ด I Don't Want To Miss A Thing Aerosmith | คอร์ดกีต้าร์ I Don't Want To Miss A Thing Aerosmith | คอร์ดเพลง I Don't Want To Miss A Thing Aerosmith | เพลง I Don't Want To Miss A Thing Aerosmith | เนื้อเพลง I Don't Want To Miss A Thing Aerosmith
คอร์ด เนื้อเพลง I Don't Want To Miss A Thing Aerosmith Chordza


I could stay awake just to hear your breathing Watch you smile while you are sleeping While you're far away dreaming I could spend my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment forever Every moment spent with you is a moment I treasure * Don't want to close my eyes I don't want to fall asleep Cause I'd miss you baby And I don't want to miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream will never do I'd still miss you baby And I don't want to miss a thing Lying close to you feeling your heart beating And I'm wondering what you're dreaming Wondering if it's me you're seeing Then I kiss your eyes And thank God we're together I just want to stay with you in this moment forever forever and ever ( * ) I don't want to miss one smile I don't want to miss one kiss I just want to be with you Right here with you, just like this I just want to hold you close Feel your heart so close to mine And Just stay here in this moment For all the rest of the time ( * ) I don't want to close my eyes I don't want to fall asleep Cause I'd miss you baby I don't want to miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream will never do I'd still miss you baby And I don't want to miss a thing Don't want to close my eyes I don't want to fall asleep I don't want to miss a thingEmoticonEmoticon