18 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Cryin' Aerosmith Chordza

คอร์ด Cryin' Aerosmith | คอร์ดกีต้าร์ Cryin' Aerosmith | คอร์ดเพลง Cryin' Aerosmith | เพลง Cryin' Aerosmith | เนื้อเพลง Cryin' Aerosmith
คอร์ด เนื้อเพลง Cryin' Aerosmith Chordza


There was a time When I was so broken hearted Love wasn't much of a friend of mine The tables have turned, yeah 'Cause me and them ways have parted That kind of love was the killin' kind Now listen All I want is someone I can't resist I know all I need to know by the way that I got kissed I was cryin' when I met you Now I'm tryin' to forget you Love is sweet misery I was cryin' just to get you Now I'm dyin' cause I let you Do what you do - down on me Now there's not even breathin' room Between pleasure and pain Yeah you cry when we're makin' love Must be one and the same It's down on me Yeah I got to tell you one thing It's been on my mind Girl I gotta say We're partners in crime You got that certain something What you give to me Takes my breath away Now the word out on the street Is the devil's in your kiss If our love goes up in flames It's a fire I can't resist I was cryin' when I met you Now I'm tryin' to forget you Your love is sweet misery I was cryin' just to get you Now I'm dyin' cause I let you Do what you do to me 'Cause what you got inside Ain't where your love should stay Yeah, our love, sweet love, ain't love If you give your heart away I was cryin' when I met you Now I'm tryin' to forget you Your love is sweet misery I was cryin' just to get you Now I'm dyin' just to let you Do what you do what you do down to me, baby, baby, baby I was cryin' when I met you Now I'm tryin' to forget you Your love is sweet misery I was cryin' when I met you Now I'm dyin' cause I let you Do what you do down to , down to, down to, down to I was cryin' when I met you Now I'm dyin' to forget you Your love is sweet I was cryin' when I met you [fade]EmoticonEmoticon