10 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Dirty South Upchurch Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dirty South Upchurch Chordza
คอร์ด Dirty South Upchurch | เนื้อเพลง Dirty South Upchurch | Chord Dirty South Upchurch

เนื้อเพลง Dirty South Upchurch
คอร์ด Dirty South Upchurch | เนื้อเพลง Dirty South Upchurch | Chord Dirty South Upchurch
The corner store smells like Pall Mall's
The cashier wears the same overalls
The cops wash the blood off their hands with the moonshine
They took from the moonlight

Dirty South (yea-yea-yea-yeah)
Dirty South (In the dirty south, dirty south)

Cars burn into the dark sky
No leads, nobody knows why
Dead bodies in the trees where I get my soul
Dead end roads
Dead end roads lead to the small trails
Headstones from the 1800s
Ghosts lurk til you feel the chill in your spine
In these pines

Dirty South (yea-yea-yea-yeah)
Dirty South (In the dirty south, dirty south)

Dirty South, you have raised me
Dirty South, Dixie made me
Dirty South, I love you but sometimes you hate me
Times you hate me

Dirty South (yea-yea-yea-yeah)
Dirty South (In the dirty south, dirty south)

Woah-woaoh-woaohoh
Dirty South, Dirty South, Dirty South

EmoticonEmoticon