13 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง บ่เคยเป็นผัวไผ สดนำชัย อินธิวงศ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บ่เคยเป็นผัวไผ สดนำชัย อินธิวงศ์ Chordza
คอร์ด บ่เคยเป็นผัวไผ สดนำชัย อินธิวงศ์ | เนื้อเพลง บ่เคยเป็นผัวไผ สดนำชัย อินธิวงศ์ | Chord บ่เคยเป็นผัวไผ สดนำชัย อินธิวงศ์

เนื้อเพลง บ่เคยเป็นผัวไผ สดนำชัย อินธิวงศ์
สด สด สด มองโลด บ่ต้องยั้ง
ว่าง ว่าง ว่าง บ่มีก้างขวางคอ
บ่ได้มั่ว แต่ทั่วถึงฮู้บ่
เทิงสด เทิงหล่อ บ่เคยเป็นผัวไผ

แม่ฮ่างแม่ม้าย ขาดรี้ขาดทุน
บ่ต้องลุ่น เรื่องยาวเรื่องใหญ่
อย่าแตกแถว เรื่องแอวนั่นสู้ไหว
บ่เคยเป็นผัวไผ สิให้เบิ้ดสุคน

ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา
จัว ๆ ๆ ๆ จั่งซี่สิได้อยู่
จัว ๆ ๆ ๆ จั่งซี่สิได้อยู่
จัว ๆ ๆ ๆ จั่งซี่สิได้อยู่

สด สด สด เป็นของโปรดเมียเขา
บ่อยากเล่า เคยเอาแล้วแต่ดน
หลอกกินไข่ดำ ทำท่าว่าหลูโตน
สิซื้อรถยนต์ ให้สดได้ขี่ไปลำ

เจ็บเทือแรก หัวใจเป็นหนอง
เจ็บเทือสอง ย่อนเข้าเม่าสามคำ
สิให้บ่ เอื้อยสิขอเมือนำ
เทิงเจ็บ เทิงช้ำ ผัวเพิ่นกำค้อนไล่

ไผเคยต้ม เคยตั๋วอย่ามั่วต่อ
ไผเคยต้ม เคยตั๋วอย่ามั่วต่อ
บอกว่าพอส่ำนั่น อย่าตั่วล่อบ่ไหว
ปริญญาจบ คบแบบฟรีสไตล์
บ่เคยเป็นผัวไผ สิให้เบิ้ดทุกคน
เด้อ หัวใจ

ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา
จัว ๆ ๆ ๆ จั่งซี่สิได้อยู่
จัว ๆ ๆ ๆ จั่งซี่สิได้อยู่
จัว ๆ ๆ ๆ จั่งซี่สิได้อยู่

สด สด สด เป็นของโปรดเมียเขา
บ่อยากเล่า เคยเอาแล้วแต่ดน
หลอกกินไข่ดำ ทำท่าว่าหลูโตน
สิซื้อรถยนต์ ให้สดได้ขี่ไปลำ

เจ็บเทือแรก หัวใจเป็นหนอง
เจ็บเทือสอง ย่อนเข้าเม่าสามคำ
สิให้บ่ เอื้อยสิขอเมือนำ
เทิงเจ็บ เทิงช้ำ ผัวเพิ่นกำค้อนไล่

ไผเคยต้ม เคยตั๋วอย่ามั่วต่อ
ไผเคยต้ม เคยตั๋วอย่ามั่วต่อ
บอกว่าพอส่ำนั่น อย่าตั่วล่อบ่ไหว
ปริญญาจบ คบแบบฟรีสไตล์
บ่เคยเป็นผัวไผ สิให้เบิ้ดทุกคน
เด้อ หัวใจ




EmoticonEmoticon