11 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Dizzy Tommy Roe Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dizzy Tommy Roe Chordza
คอร์ด Dizzy Tommy Roe | เนื้อเพลง Dizzy Tommy Roe | Chord Dizzy Tommy Roe

เนื้อเพลง Dizzy Tommy Roe
คอร์ด Dizzy Tommy Roe | เนื้อเพลง Dizzy Tommy Roe | Chord Dizzy Tommy Roe
Dizzy
I'm so dizzy my head is spinning
Like a whirlpool, it never ends
And it's you, girl, making it spin
You're making me dizzy

First time that I saw you, girl
I knew that I just had to make you mine
But it's so hard to talk to you
With fellas hanging 'round you all the time

I want you for my sweet pet
But you keep playing hard to get
I'm going around in circles all the time

Dizzy
I'm so dizzy my head is spinning
Like a whirlpool, it never ends
And it's you, girl, making it spin
You're making me dizzy

I finally got to talk to you
And I told you just exactly how I felt
Then I held you close to me
And kissed you and my heart began to melt

Girl, you've got control on me
'Cause I'm so dizzy I can't see
I need to call a doctor for some help

Dizzy
I'm so dizzy my head is spinning
Like a whirlpool, it never ends
And it's you, girl, making it spin
You're making me dizzy, my head is spinning
Like a whirlpool it never ends
And it's you girl making it spin

You're making me dizzy
You're making me dizzy
I'm so dizzy
You're making me dizzyEmoticonEmoticon