11 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Cinnamon Tommy Roe Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Cinnamon Tommy Roe Chordza
คอร์ด Cinnamon Tommy Roe | เนื้อเพลง Cinnamon Tommy Roe | Chord Cinnamon Tommy Roe

เนื้อเพลง Cinnamon Tommy Roe
คอร์ด Cinnamon Tommy Roe | เนื้อเพลง Cinnamon Tommy Roe | Chord Cinnamon Tommy Roe
Sneakin' down your alley way
And knockin' on your door
Thought I had enough but I'm back for more

Cinnamon let me in
Cinnamon let me in

Knock, knock, let me in
I won't go away
Oh, uh, uh
I'm gonna see ya
If it takes all day
Oh, uh uh

Cinnamon let me in
Cinnamon let me in
Sha la, la, la, la, la, la
Sha la, la, la, la, la, la

One potato, two potato
Three potato, four
Open up Cinnamon I want more
Five potato, six potato
Seven potato, eight
Sock it to me Cinnamon
I can't wait

You can't hide girl
I'm comin' inside girl
Do what you want to
Baby I'll let you
Might as well face it
Cinnamon you know I'm gonna get ya

Sha la, la, la, la, la, la
La, la la, la, la, la
Sha la, la, la, la, la, la
La, la la, la, la, la

Cinnamon
Cinnamon

Cinnamon let me in
Cinnamon let me in
Sha la, la, la, la, la, laEmoticonEmoticon