25 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง น้ำเปล่า Terrorbun Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้ำเปล่า Terrorbun Chordza
คอร์ด น้ำเปล่า Terrorbun | เนื้อเพลง น้ำเปล่า Terrorbun | Chord น้ำเปล่า Terrorbun

เนื้อเพลง น้ำเปล่า Terrorbun
คอร์ด น้ำเปล่า Terrorbun | เนื้อเพลง น้ำเปล่า Terrorbun | Chord น้ำเปล่า Terrorbun
ไม่มีอะไร ดูเธอไม่มีอะไร ที่ทำให้ใครต้องมอง
ไม่เคยต้องหวงก็เธอไม่น่าสนใจ ถึงห้องปิดไฟแล้วก็นอน

ไม่มีสี ไม่หลากหลาย ไม่ได้ดูสวยงาม
ไม่ได้เปรี้ยวเผ็ดอย่างเขา เธอช่างดูเหมือนน้ำเปล่า

เพียงได้อยู่ด้วยกันทุกวัน มันก็ชื่นใจ
ไม่ต้องซึ้งต้องหวานเท่าไร เพราะเธอช่างสดใส
วอนดวงดาวและแสงจันทร์ ให้เธอไม่ไปไหน
อยู่ด้วยกัน Every night เพราะฉันนั้นขาดเธอไม่ได้จริง ๆ

น้ำหวานมันอร่อยแต่ Too much of sugar
น้ำเปล่ามันจะจืดก็เต็มไปด้วยคุณค่า
หลายคนเค้าบอกว่ามันธรรมดา มันไม่ดูซ่า
ละใครจะว่ายังไง But I love just the way that you are
ไม่ต้องมีสีสันไม่ต้องดูดีที่ภายนอก
เพียงมีดีที่ข้างใน แค่เนี้ยคือคำตอบ
ชอบที่เธอเป็นเธอ เธอเกินกว่าจะกล่าว
ดูธรรมดาแต่ขาดไม่ได้เธอเป็นเหมือนน้ำเปล่า

ไม่มีสี ไม่หลากหลาย ไม่ได้ดูสวยงาม ไม่ได้เปรี้ยวเผ็ดอย่างเขา เธอช่างดูเหมือนน้ำเปล่า

เพียงได้อยู่ด้วยกันทุกวัน มันก็ชื่นใจ
ไม่ต้องซึ้งต้องหวานเท่าไร เพราะเธอช่างสดใส
วอนดวงดาวและแสงจันทร์ ให้เธอไม่ไปไหน
อยู่ด้วยกัน Every night ให้ฉันไม่ขาดเธอ

แค่เพียงได้อยู่ด้วยกันทุกวัน มันก็ชื่นใจ
ไม่ต้องซึ้งต้องหวานเท่าไร เพราะเธอช่างสดใส
วอนดวงดาวและแสงจันทร์ ให้เธอไม่ไปไหน
อยู่ด้วยกัน Every night เพราะฉันนั้นขาดเธอไม่ได้จริง ๆ

ไม่มีสี ไม่หลากหลาย ไม่ได้ดูสวยงาม
ไม่ได้เปรี้ยวเผ็ดอย่างเขา
ไม่มีสี ไม่หลากหลาย ไม่ได้ดูสวยงาม
ไม่ได้เปรี้ยวเผ็ดอย่างเขา

เพียงได้อยู่ด้วยกันทุกวัน มันก็ชื่นใจ
ไม่ต้องซึ้งต้องหวานเท่าไร เพราะเธอช่างสดใส
วอนดวงดาวและแสงจันทร์ ให้เธอไม่ไปไหน
อยู่ด้วยกัน Every night ให้ฉันไม่ขาดเธอ

แค่เพียงได้อยู่ด้วยกันทุกวัน มันก็ชื่นใจ
ไม่ต้องซึ้งต้องหวานเท่าไร (เธอช่างดูเหมือนน้ำเปล่า)
วอนดวงดาวและแสงจันทร์ ให้เธอไม่ไปไหน
อยู่ด้วยกัน Every night เพราะฉันนั้นขาดเธอไม่ได้จริง ๆEmoticonEmoticon