14 ธันวาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ทิ้งแต่เก็บ The TOYS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทิ้งแต่เก็บ The TOYS Chordza
คอร์ด ทิ้งแต่เก็บ The TOYS | เนื้อเพลง ทิ้งแต่เก็บ The TOYS | Chord ทิ้งแต่เก็บ The TOYS
""

เนื้อเพลง ทิ้งแต่เก็บ The TOYS
คอร์ด ทิ้งแต่เก็บ The TOYS | เนื้อเพลง ทิ้งแต่เก็บ The TOYS | Chord ทิ้งแต่เก็บ The TOYS
มอง ดู รอบตัว มี ของ มากมาย ทิ้ง ไป เท่า ไร ก็ไม่เคยจะหมดเลย
ตก อยู่ ชิ้นหนึ่ง ใคร ใจ ร้าย จังเลย ทิ้ง ไว้ ที่ เดิม หรือทิ้งที่ไหนดี

แค่อยากจะขอเก็บ ไว้ ที่ เก่า และไม่บอก ใคร ให้มันเป็นเรื่องราว
จะไม่เปลี่ยน ไป จะนานนานเท่าไร จะเก็บและทิ้งเรื่องดีๆ เอาไว้
แค่อยากจะขอเก็บ ไว้ ที่ เดิม ไม่ต้องเพิ่ม เติม ให้มันเป็นเรื่องราว
และไม่เปลี่ยน ใจ จะนานนานเท่าไร จะเก็บและทิ้งเรื่องดีๆ เอาไว้

แค่อยากจะขอเก็บ ไว้ ที่เก่า และไม่บอก ใคร ให้มันเป็นเรื่องราว
จะไม่เปลี่ยน ไป จะนานนานเท่าไร จะเก็บและทิ้งเรื่องดีๆ เอาไว้
แค่อยากจะขอเก็บ ไว้ ที่เดิม ไม่ต้องเพิ่ม เติม ให้มันเป็นเรื่องราว
และไม่เปลี่ยน ใจ จะนานแสนนานเท่าไร เกือบลืมไปแล้วมีความสุขแค่ไหนEmoticonEmoticon