20 ธันวาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง สมน้ำหน้าบ่ เก็ท จุฑาพัฒน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สมน้ำหน้าบ่ เก็ท จุฑาพัฒน์ Chordza
คอร์ด สมน้ำหน้าบ่ เก็ท จุฑาพัฒน์ | เนื้อเพลง สมน้ำหน้าบ่ เก็ท จุฑาพัฒน์ | Chord สมน้ำหน้าบ่ เก็ท จุฑาพัฒน์
""

เนื้อเพลง สมน้ำหน้าบ่ เก็ท จุฑาพัฒน์
คอร์ด สมน้ำหน้าบ่ เก็ท จุฑาพัฒน์ | เนื้อเพลง สมน้ำหน้าบ่ เก็ท จุฑาพัฒน์ | Chord สมน้ำหน้าบ่ เก็ท จุฑาพัฒน์
เป็นหยั่งต้องเจ็บ ทุกเถื่อยามเฮาให้ใจ เป็นหยั่งหัวใจ คือมีแต่ฮอยนํ้าตา
ฮักไผ๋กะคือกัน สุดท้ายกะต้องจากลา บ่เคยว่า สิสมหวังกับเขาจักเถื่อ

* มันเป็นย้อนหยั่ง บางที่กะคิดหลูโตนจะของ สิแล่นหาความฮัก ไปเพื่ออิหยั่ง

** สมนํ้าหน้าบ่...กะเสือกไปฮักเขาเอง เขาบ่ได้ฮักมึงดอก ใหมึงจําใส่หัวเอาไว้
ที่เขาเว้านํากะแค่เหงา บ่ได้มีค่าอิหยั่งกับใจ ฮู้สึกดีแล้วกะถิ่มเฮาไป สมนํ้าหน้าบ่...

ถ่าคนสิฮัก เฮ็ดจั่งใด๋กะได้หัวใจ อยู่สื่อๆบ่ต้องเฮ็ดหยั่ง กะได้ใจเขา


( * , ** )EmoticonEmoticon