23 ธันวาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง แค่คนคุย T REX Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แค่คนคุย T REX Chordza
คอร์ด แค่คนคุย T REX | เนื้อเพลง แค่คนคุย T REX | Chord แค่คนคุย T REX
""

เนื้อเพลง แค่คนคุย T REX
คอร์ด แค่คนคุย T REX | เนื้อเพลง แค่คนคุย T REX | Chord แค่คนคุย T REX
เว่ากันสุ้มื้อจนฮู้สึกดี
กะบ่มีอิหยังเปลี่ยนไป
จากมื้อนั้นที่เธอเข้ามาอยู่ในใจ
เป็นเวลาสิฮอดปี
ความฮักที่มีในใจ
กะเริ่มสิหลายแล้วตอนนี้
แต่เธอยังมีท่าที
บ่อยากชัดเจน
บ่กล้าเปิดโต
ไปไสนำกันกะย่านคนเห็น
เธอคือเป็นจั่งซี่
ตั๋วกันไปมื้อมื้อสั้นตี้
พอให้เฮาดีใจ
กะเฮาแค่คนคุย
เฮ็ดทุกอย่างคือแฟน
แต่บ่มีควงแขน
เปิดโตเป็นคนของใจ
กะเฮาแค่คนคุย
เขาพ้อคนคุยใหม่
ถึกใจเขากะเทเฮาไป
เขาสิคุยกับเฮาโดนปานใด๋
มันบ่สำคัญบ่แม่นคนที่ใช่
กะเป็นได้แค่คนคุย
บ่กล้าเปิดโต
ไปไสนำกันกะย่านคนเห็น
เธอคือเป็นจั่งซี่
ตั๋วกันไปมื้อมื้อสั้นตี้
พอให้เฮาดีใจ
กะเฮาแค่คนคุย
เฮ็ดทุกอย่างคือแฟน
แต่บ่มีควงแขน
เปิดโตเป็นคนของใจ
กะเฮาแค่คนคุย
เขาพ้อคนคุยใหม่
ถึกใจเขากะเทเฮาไป
เขาสิคุยกับเฮาโดนปานใด๋
มันบ่สำคัญบ่แม่นคนที่ใช่
กะเป็นได้แค่คนคุย
บ่กล้าเปิดโต
ไปไสนำกันกะย่านคนเห็น
เธอคือเป็นจั่งซี่
ตั๋วกันไปมื้อมื้อสั้นตี้
พอให้เฮาดีใจ
กะเฮาแค่คนคุย
เฮ็ดทุกอย่างคือแฟน
แต่บ่มีควงแขน
เปิดโตเป็นคนของใจ
กะเฮาแค่คนคุย
เขาพ้อคนคุยใหม่
ถึกใจเขากะเทเฮาไป
เขาสิคุยกับเฮาโดนปานใด๋
มันบ่สำคัญบ่แม่นคนที่ใช่
กะเป็นได้แค่คนคุย
เขาสิคุยกับเฮาโดนปานใด๋
มันบ่สำคัญบ่แม่นคนที่ใช่
คบบ่ได้ได้แค่คุย
EmoticonEmoticon