แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Music Bugs แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Music Bugs แสดงบทความทั้งหมด

24 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง คืนนี้อาจถึงตาย 8th Floor Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คืนนี้อาจถึงตาย 8th Floor Chordza
คอร์ด คืนนี้อาจถึงตาย 8th Floor | เนื้อเพลง คืนนี้อาจถึงตาย 8th Floor | Chord คืนนี้อาจถึงตาย 8th Floor

11 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง สมน้ำหน้า Oblivious Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สมน้ำหน้า Oblivious Chordza
คอร์ด สมน้ำหน้า Oblivious | เนื้อเพลง สมน้ำหน้า Oblivious | Chord สมน้ำหน้า Oblivious

คอร์ด เนื้อเพลง ภาพสะท้อน Oblivious Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ภาพสะท้อน Oblivious Chordza
คอร์ด ภาพสะท้อน Oblivious | เนื้อเพลง ภาพสะท้อน Oblivious | Chord ภาพสะท้อน Oblivious

10 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ภัยธรรมชาติ Oblivious Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ภัยธรรมชาติ Oblivious Chordza
คอร์ด ภัยธรรมชาติ Oblivious | เนื้อเพลง ภัยธรรมชาติ Oblivious | Chord ภัยธรรมชาติ Oblivious

7 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง โลกสวยด้วยตัวเธอ Harem Belle Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โลกสวยด้วยตัวเธอ Harem Belle Chordza
คอร์ด โลกสวยด้วยตัวเธอ Harem Belle | เนื้อเพลง โลกสวยด้วยตัวเธอ Harem Belle | Chord โลกสวยด้วยตัวเธอ Harem Belle

28 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ลบหนึ่ง Harem Belle Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลบหนึ่ง Harem Belle Chordza
คอร์ด ลบหนึ่ง Harem Belle | เนื้อเพลง ลบหนึ่ง Harem Belle | Chord ลบหนึ่ง Harem Belle

14 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ที่อยู่ของดาว Hobbit Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ที่อยู่ของดาว Hobbit Chordza
คอร์ด ที่อยู่ของดาว Hobbit | เนื้อเพลง ที่อยู่ของดาว Hobbit | Chord ที่อยู่ของดาว Hobbit

25 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าเสี่ยง (Warning) Harem Belle Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าเสี่ยง (Warning) Harem Belle Chordza
คอร์ด อย่าเสี่ยง (Warning) Harem Belle | เนื้อเพลง อย่าเสี่ยง (Warning) Harem Belle | Chord อย่าเสี่ยง (Warning) Harem Belle

4 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ครั้งเดียวก็มากพอ ZIGg Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ครั้งเดียวก็มากพอ ZIGg Chordza
คอร์ด ครั้งเดียวก็มากพอ ZIGg | เนื้อเพลง ครั้งเดียวก็มากพอ ZIGg | Chord ครั้งเดียวก็มากพอ ZIGg

11 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง หัวรุนแรง Oblivious Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หัวรุนแรง Oblivious Chordza
คอร์ด หัวรุนแรง Oblivious | เนื้อเพลง หัวรุนแรง Oblivious | Chord หัวรุนแรง Oblivious

10 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เวลา Harem Belle Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เวลา Harem Belle Chordza
คอร์ด เวลา Harem Belle | เนื้อเพลง เวลา Harem Belle | Chord เวลา Harem Belle

คอร์ด เนื้อเพลง แล้วเธอจะมาอีกไหม Girl Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แล้วเธอจะมาอีกไหม Girl Chordza
คอร์ด แล้วเธอจะมาอีกไหม Girl | เนื้อเพลง แล้วเธอจะมาอีกไหม Girl | Chord แล้วเธอจะมาอีกไหม Girl

3 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ทิศตะวันออก Oblivious Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทิศตะวันออก Oblivious Chordza
คอร์ด ทิศตะวันออก Oblivious | เนื้อเพลง ทิศตะวันออก Oblivious | Chord ทิศตะวันออก Oblivious

คอร์ด เนื้อเพลง เพียงแค่ฟัง Harem Belle Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพียงแค่ฟัง Harem Belle Chordza
คอร์ด เพียงแค่ฟัง Harem Belle | เนื้อเพลง เพียงแค่ฟัง Harem Belle | Chord เพียงแค่ฟัง Harem Belle

คอร์ด เนื้อเพลง ต่อจากคำว่ารัก Harem Belle Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ต่อจากคำว่ารัก Harem Belle Chordza
คอร์ด ต่อจากคำว่ารัก Harem Belle | เนื้อเพลง ต่อจากคำว่ารัก Harem Belle | Chord ต่อจากคำว่ารัก Harem Belle

2 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ผลลัพธ์ Basher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผลลัพธ์ Basher Chordza
คอร์ด ผลลัพธ์ Basher | เนื้อเพลง ผลลัพธ์ Basher | Chord ผลลัพธ์ Basher

29 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่กล้าพอ Labanoon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่กล้าพอ Labanoon Chordza
คอร์ด ไม่กล้าพอ Labanoon | เนื้อเพลง ไม่กล้าพอ Labanoon | Chord ไม่กล้าพอ Labanoon

25 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ให้ท่า Basher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ให้ท่า Basher Chordza
คอร์ด ให้ท่า Basher | เนื้อเพลง ให้ท่า Basher | Chord ให้ท่า Basher

11 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง บกพร่องในหน้าที่ Hobbit Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บกพร่องในหน้าที่ Hobbit Chordza
คอร์ด บกพร่องในหน้าที่ Hobbit | เนื้อเพลง บกพร่องในหน้าที่ Hobbit | Chord บกพร่องในหน้าที่ Hobbit

6 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เลื่อนลอย ZIGg Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เลื่อนลอย ZIGg Chordza
คอร์ด เลื่อนลอย ZIGg | เนื้อเพลง เลื่อนลอย ZIGg | Chord เลื่อนลอย ZIGg

5 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง พูดจริงง่ายกว่า Oblivious Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พูดจริงง่ายกว่า Oblivious Chordza
คอร์ด พูดจริงง่ายกว่า Oblivious | เนื้อเพลง พูดจริงง่ายกว่า Oblivious | Chord พูดจริงง่ายกว่า Oblivious

คอร์ด เนื้อเพลง บันทึกหน้าต่อไป Oblivious Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บันทึกหน้าต่อไป Oblivious Chordza
คอร์ด บันทึกหน้าต่อไป Oblivious | เนื้อเพลง บันทึกหน้าต่อไป Oblivious | Chord บันทึกหน้าต่อไป Oblivious

4 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง น้อยใจความตาย Bikini Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้อยใจความตาย Bikini Chordza
คอร์ด น้อยใจความตาย Bikini | เนื้อเพลง น้อยใจความตาย Bikini | Chord น้อยใจความตาย Bikini

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนที่ดี (ที่ไม่เต็มใจ) - Basher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนที่ดี (ที่ไม่เต็มใจ) - Basher Chordza
คอร์ด เพื่อนที่ดี (ที่ไม่เต็มใจ) - Basher | เนื้อเพลง เพื่อนที่ดี (ที่ไม่เต็มใจ) - Basher | Chord เพื่อนที่ดี (ที่ไม่เต็มใจ) - Basher

5 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ดาวตก Harem Belle Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดาวตก Harem Belle Chordza
คอร์ด ดาวตก Harem Belle | เนื้อเพลง ดาวตก Harem Belle | Chord ดาวตก Harem Belle

21 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวประหลาด (Freak) Frick Chordza

คอร์ด ตัวประหลาด (Freak) Frick | คอร์ดกีต้าร์ ตัวประหลาด (Freak) Frick | คอร์ดเพลง ตัวประหลาด (Freak) Frick | เพลง ตัวประหลาด (Freak) Frick | เนื้อเพลง ตัวประหลาด (Freak) Frick | Chord ตัวประหลาด (Freak) Frick
คอร์ด เนื้อเพลง ตัวประหลาด (Freak) Frick Chordza

11 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงเก่า Harem Belle Chordza

คอร์ด เพลงเก่า Harem Belle | คอร์ดกีต้าร์ เพลงเก่า Harem Belle | คอร์ดเพลง เพลงเก่า Harem Belle | เพลง เพลงเก่า Harem Belle | เนื้อเพลง เพลงเก่า Harem Belle | Chord เพลงเก่า Harem Belle
คอร์ด เนื้อเพลง เพลงเก่า Harem Belle Chordza

25 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง อธิษฐาน Basher Chordza

คอร์ด อธิษฐาน Basher | คอร์ดกีต้าร์ อธิษฐาน Basher | คอร์ดเพลง อธิษฐาน Basher | เพลง อธิษฐาน Basher | เนื้อเพลง อธิษฐาน Basher | Chord อธิษฐาน Basher
คอร์ด เนื้อเพลง อธิษฐาน Basher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ห้องเก่าๆ Basher Chordza

คอร์ด ห้องเก่าๆ Basher | คอร์ดกีต้าร์ ห้องเก่าๆ Basher | คอร์ดเพลง ห้องเก่าๆ Basher | เพลง ห้องเก่าๆ Basher | เนื้อเพลง ห้องเก่าๆ Basher | Chord ห้องเก่าๆ Basher
คอร์ด เนื้อเพลง ห้องเก่าๆ Basher Chordza

15 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ปากหวาน Basher Chordza

คอร์ด ปากหวาน Basher | คอร์ดกีต้าร์ ปากหวาน Basher | คอร์ดเพลง ปากหวาน Basher | เพลง ปากหวาน Basher | เนื้อเพลง ปากหวาน Basher | Chord ปากหวาน Basher
คอร์ด เนื้อเพลง ปากหวาน Basher Chordza

19 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เธอกับฉัน Hobbit Chordza

คอร์ด เธอกับฉัน Hobbit | คอร์ดกีต้าร์ เธอกับฉัน Hobbit | คอร์ดเพลง เธอกับฉัน Hobbit | เพลง เธอกับฉัน Hobbit | เนื้อเพลง เธอกับฉัน Hobbit | Chord เธอกับฉัน Hobbit
คอร์ด เนื้อเพลง เธอกับฉัน Hobbit Chordza

6 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ตรงข้ามกัน Underfloor Chordza

คอร์ด ตรงข้ามกัน Underfloor | คอร์ดกีต้าร์ ตรงข้ามกัน Underfloor | คอร์ดเพลง ตรงข้ามกัน Underfloor | เพลง ตรงข้ามกัน Underfloor | เนื้อเพลง ตรงข้ามกัน Underfloor | Chord ตรงข้ามกัน Underfloor
คอร์ด เนื้อเพลง ตรงข้ามกัน Underfloor Chordza