5 พฤษภาคม 2557

คอร์ด เนื้อเพลง สังกะฮู จ๊อบ บรรจบ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สังกะฮู จ๊อบ บรรจบ Chordza

       
...สังกะฮู สังกะเฮ...
Intro/
     * สังกะฮู สังกะเฮ
เหมือนไม้ลอยเล ลอยมา
ลอยมาจากขอบฟ้า
ติดเกาะลันตาเป็นชาวทะเล
( * )
     เป็นชาวเลเร่ร่อน
ติดเกาะหนุนขอนเมื่อตอนลมแรง
โอ้ยาหยีแม่แก้มแดง
ลมหยุดฝนแล้งจะรีบมา
     จะได้ปลามากมาย
จะเอาไปขายไปแต่งกานดา
โอ้ยาหยีแม่ศรีลันตา
แม่ดวงชีวา ชองสังกะอู้
( * )
     ** ยามกระบี่เบิกฟ้า
จะพากานดาล่องเรือชมดาว
ยามเมื่อคืนฟ้าพราว
มองแสงดาวสะท้อนในตา
     *** สังกะฮูไทยใหม่
มีแต่ใจไว้ให้กานดา
ล่องเรือหารักเรื่อยมา
ยากกว่าหาปลาอยู่กลางทะเล
( * )
Intru/
( **,***,*,* )
Solo/
...สังกะฮู สังกะเฮ สังกะฮู สังกะเฮ ...


EmoticonEmoticon