11 ตุลาคม 2557

คอร์ด เนื้อเพลง Heart out The 1975 Chordza

คอร์ด Heart out The 1975 | คอร์ดกีต้าร์ Heart out The 1975 | คอร์ดเพลง Heart out The 1975 | เพลง Heart out The 1975 | เนื้อเพลง Heart out The 1975
คอร์ด เนื้อเพลง Heart out The 1975 Chordza

Rushing in a small town I forgot to call you I'm running low on know how With this beat I made for two Cause I remember that I like you No matter what I found She said, "It's nice to have your friends round But we're watching the television with no sound" It's just you and I tonight Why don't you figure my heart out? It's just you and I tonight Why don't you figure my heart out? Push your lack of chest out, look at my hair Gotta love the way you love yourself Your obsession with rocks and brown And fucking the whole town's A reflection on your mental health Cause I remember when I found you Much younger than you are now And once we started having friends round You created a television of your mouth It's just you and I tonight Why don't you figure my heart out? It's just you and I tonight Why don't you figure my heart out? You got something to say? Why don't you speak it out loud, instead of living in your head? It's always the same. Why don't you take your heart out, instead of living in your head? It's just you and I tonight Why don't you figure my heart out? It's just you and I tonight Why don't you figure my heart out?


EmoticonEmoticon