8 ตุลาคม 2557

คอร์ด เนื้อเพลง Take A Bow RIHANNA Chordza

คอร์ด Take A Bow RIHANNA | คอร์ดกีต้าร์ Take A Bow RIHANNA | คอร์ดเพลง Take A Bow RIHANNA | เพลง Take A Bow RIHANNA | เนื้อเพลง Take A Bow RIHANNA
คอร์ด เนื้อเพลง Take A Bow RIHANNA Chordza

Oh, How about a round of applause,Yeah A standing ovation Oooooo, Yeah
Yeah, Yeah, Yeah, Yeah
You look so dumb right now Standing outside my house Trying to apologize You’re so
ugly when you cry Please, just cut it out
* Donn’t tell me you?re sorry cuz you?re not Baby when I know you?re only sorry you got
caught
 ** But you put on quite a show You really had me going But now it?s time to go
Curtain?s finally closing That was quite a show Very entertaining But it’s over now
(But it’s over now)  Go on and take a bow
Grab your clothes and get gone (get gone) You better hurry up Before the sprinklers come
on (come on) Talkin bout’ Girl, I love you, you’re the one This just looks like a re-run
Please, what else is on (on)
( * / ** )


EmoticonEmoticon