29 ธันวาคม 2557

คอร์ด เนื้อเพลง The Way I Am Ingrid Michaelson Chordza

คอร์ด The Way I Am Ingrid Michaelson | คอร์ดกีต้าร์ The Way I Am Ingrid Michaelson | คอร์ดเพลง The Way I Am Ingrid Michaelson | เพลง The Way I Am Ingrid Michaelson | เนื้อเพลง The Way I Am Ingrid Michaelson
คอร์ด เนื้อเพลง The Way I Am Ingrid Michaelson Chordza


If you were falling, then I would catch you. You need a light, I'd find a match. Cause I love the way you say good morning. And you take me the way I am. If you are chilly, here take my sweater. Your head is aching, I'll make it better. Cause I love the way you call me baby. And you take me the way I am. I'd buy you Rogaine when you start losing all your hair. Sew on patches to all you tear. Cause I love you more than I could ever promise. And you take me the way I am. You take me the way I am. You take me the way I am.EmoticonEmoticon