19 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Don't Cry Gun N' Roses Chordza

คอร์ด Don't Cry Gun N' Roses | คอร์ดกีต้าร์ Don't Cry Gun N' Roses | คอร์ดเพลง Don't Cry Gun N' Roses | เพลง Don't Cry Gun N' Roses | เนื้อเพลง Don't Cry Gun N' Roses
คอร์ด เนื้อเพลง Don't Cry Gun N' Roses Chordza


Talk to me softly There's something in your eyes Don't hang your head in sorrow And please don't cry I know how you feel inside I've I've been there before Somethin's changin' inside you And don't you know Don't you cry tonight I still love you baby Don't you cry tonight Don't you cry tonight There's a heaven above you baby And don't you cry tonight Give me a whisper And give me a sigh Give me a kiss before you tell me goodbye Don't you take it so hard now And please don't take it so bad I'll still be thinkin' of you And the times we had...baby And don't you cry tonight Don't you cry tonight Don't you cry tonight There's a heaven above you baby And don't you cry tonight And please remember that I never lied And please remember how I felt inside now honey You gotta make it your own way But you'll be alright now sugar You'll feel better tomorrow Come the morning light now baby And don't you cry tonight An don't you cry tonight An don't you cry tonight There's a heaven above you baby And don't you cry Don't you ever cry Don't you cry tonight Baby maybe someday Don't you cry Don't you ever cry Don't you cry TonightEmoticonEmoticon