19 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Child O' Mine Gun N' Roses Chordza

คอร์ด Sweet Child O' Mine Gun N' Roses | คอร์ดกีต้าร์ Sweet Child O' Mine Gun N' Roses | คอร์ดเพลง Sweet Child O' Mine Gun N' Roses | เพลง Sweet Child O' Mine Gun N' Roses | เนื้อเพลง Sweet Child O' Mine Gun N' Roses
คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Child O' Mine Gun N' Roses Chordza


She's got a smile that it seems to me Reminds me of childhood memories Where everything was as fresh as the bright blue sky Now and then when I see her face She takes me away to that special place And if I'd stare too long I'd probably break down and cry * Wo Wo Sweet child o' mine. Wo Wo Sweet love of mine She's got eyes of the bluest skies As if they thought of rain I hate to look into those eyes And see an ounce of pain Her hair reminds me of a warm safe place Where as a child I'd hide And pray for the thunder And the rain To quietly pass me by ( * ) ( * , * ) Where do we go Where do we go now Where do we go Where do we go Where do we go now Where do we go now Where do we go Where do we go now I……..Where do we go now Where do we go Where do we go now Where do we go Where do we go now Where do we go Where do we go now na na na na na na na Sweet child Sweet child of mineEmoticonEmoticon