30 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Love At First Sight Kylie Minogue Chordza

คอร์ด Love At First Sight Kylie Minogue | คอร์ดกีต้าร์ Love At First Sight Kylie Minogue | คอร์ดเพลง Love At First Sight Kylie Minogue | เพลง Love At First Sight Kylie Minogue | เนื้อเพลง Love At First Sight Kylie Minogue
คอร์ด เนื้อเพลง Love At First Sight Kylie Minogue ChordzaThought that I was going crazy Just having one those days yeah Didn't know what to do Then there was you And everything went from wrong to right And the stars came out and filled up the sky The music you were playing really blew my mind It was love at first sight 'cause baby when I heard you For the first time I knew We were meant to be as one Was tired of running out of luck Thinking 'bout giving up yeah Didn't know what to do Then there was you And everything went from wrong to right And the stars came out and filled up the sky The music you were playing really blew my mind It was love at first sight 'cause baby when I heard you For the first time I knew we were meant to be as one And everything went from wrong to right And the stars came out and filled up the sky The music you were playing really blew my mind It was love at first sightEmoticonEmoticon