23 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีวัน แหวน ฐิติมา Chordza

คอร์ด ไม่มีวัน แหวน ฐิติมา | คอร์ดกีต้าร์ ไม่มีวัน แหวน ฐิติมา | คอร์ดเพลง ไม่มีวัน แหวน ฐิติมา | เพลง ไม่มีวัน แหวน ฐิติมา | เนื้อเพลง ไม่มีวัน แหวน ฐิติมา | Chord ไม่มีวัน แหวน ฐิติมา
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีวัน แหวน ฐิติมา Chordza

อย่าหวังว่าฉันจะคุกเข่าให้
แม้จะปวดรวดร้าวเพียงใด
คราวนี้คงไม่มีวัน
ไม่มีน้ำตาไม่มีคำลาไม่ขอตื้นตัน
ไม่มีแม้สิ่งผูกพันธ์
ไม่มีวันหวนกลับไปหา
อย่าหวังว่าฉันยังฝันอาลัย
แม้จะเกิดมีแผลดวงใจ
คงสูญไปจากอุรา
สิ้นกันแล้วเราสิ้นความมัวเมา
สิ้นคำบัญชา
สิ้นความรัก สิ้นเมตตา
สิ้นวาสนา กันที...
ยาพิษ บนน้ำผึ้งเพียงหยด
ช่างรุนแรงเหมือนกรด
รดราดบนดวงชีวี
กว่าจะรู้ กินใจเสียกร่อนเต็มที
เกือบจะสาย เกือบสิ้นดี
เกือบไม่มีชีพอยู่เป็นคน
สาปแล้วความรักไม่ขอปองใจ
ล้างกรรมเก่าสิ้นสูญกันไป
อย่าหวนมาใกล้อีกหน
อุทิศเคราะห์กรรม
จากความทรงจำห่างไกลกมล
สาปอุทิศบาปเวรจงดล
ให้แก่คนเป็นมารหัวใจ...
ดนตรี 6 Bars..4...5...
6..ยาพิษ บนน้ำผึ้งเพียงหยด
ช่างรุนแรงเหมือนกรด
รดราดบนดวงชีวี
กว่าจะรู้ กินใจเสียกร่อนเต็มที
เกือบจะสาย เกือบสิ้นดี
เกือบไม่มีชีพอยู่เป็นคน
สาปแล้วความรักไม่ขอปองใจ
ล้างกรรมเก่าสิ้นสูญกันไป
อย่าหวนมาใกล้อีกหน
อุทิศเคราะห์กรรม
จากความทรงจำห่างไกลกมล
สาปอุทิศบาปเวรจงดล
ให้แก่คนเป็นมารหัวใจ...
EmoticonEmoticon