26 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Shake Ratle And Roll Flip Flop And Fly Elvis Presley Chordza

คอร์ด Shake Ratle And Roll Flip Flop And Fly Elvis Presley | คอร์ดกีต้าร์ Shake Ratle And Roll Flip Flop And Fly Elvis Presley | คอร์ดเพลง Shake Ratle And Roll Flip Flop And Fly Elvis Presley | เพลง Shake Ratle And Roll Flip Flop And Fly Elvis Presley | เนื้อเพลง Shake Ratle And Roll Flip Flop And Fly Elvis Presley | Chord Shake Ratle And Roll Flip Flop And Fly Elvis Presley
คอร์ด เนื้อเพลง Shake Ratle And Roll Flip Flop And Fly Elvis Presley Chordza

Well get out of that kitchen and rattle those pots and pans Get out of that kitchen and rattle those pots and pans Well I want my breakfast 'cause I'm a hungry man I believe you're doin' me wrong and now I know I believe you're doin' me wrong and now I know 'cause the harder I work the faster my money goes * Well I said shake, rattle and roll I said shake rattle and roll I said shake, rattle and roll I said shake rattle and roll Well you won't do right To save your doggone soul I'm like the one-eyed cat peeping in a seafood store I'm like the one-eyed cat peeping in a seafood store Well I can look at you till you ain't no child no more( * ) I'm like a Mississippi bullfrog sittin' on a hollow stump I'm like a Mississippi bullfrog sittin' on a hollow stump I've got so many women I don't know which way to jump I said flip flop and fly I don't care if I die I said flip flop and fly I don't care if I die I won't ever leave .. Don't ever say goodbyeEmoticonEmoticon