26 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Buttons and Bows Dinah Shore Chordza

คอร์ด Buttons and Bows Dinah Shore | คอร์ดกีต้าร์ Buttons and Bows Dinah Shore | คอร์ดเพลง Buttons and Bows Dinah Shore | เพลง Buttons and Bows Dinah Shore | เนื้อเพลง Buttons and Bows Dinah Shore | Chord Buttons and Bows Dinah Shore
คอร์ด เนื้อเพลง Buttons and Bows Dinah Shore Chordza

East is east and west is west
And the wrong one I have chose
Let's go where I'll keep on wearing
Those frills and flowers and buttons and bows
Rings and things and buttons and bows
Don't bury me in this prairie
Take me where the cement grows
Let's move down to some big town
Where they love a gal by the cut of her clothes
And I'll stand out in buttons and bows
I'll love you in buckskin
Or skirts that I've homespun
But I'll love you longer, stronger where
Your friends don't tote a gun
My bones denounce the buckboard bounce
And the cactus hurts my toes
Let's vamoose where gals keep using
Those silks and satins and linen that shows
And I'm all yours in buttons and bows
My bones denounce the buckboard bounce
And the cactus hurts my toes
Let's vamoose where gals keep using
Those silks and satins and linen that shows
And I'm all yours in buttons and bows
Gimme eastern trimming where women are women
In high silk hose and peek-a-boo clothes
And French perfume that rocks the room
And I'm all yours in buttons and bows
Buttons and bows, buttons and bows
EmoticonEmoticon