2 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Remember You're Mine Pat Boone Chordza

คอร์ด Remember You're Mine Pat Boone | คอร์ดกีต้าร์ Remember You're Mine Pat Boone | คอร์ดเพลง Remember You're Mine Pat Boone | เพลง Remember You're Mine Pat Boone | เนื้อเพลง Remember You're Mine Pat Boone | Chord Remember You're Mine Pat Boone
คอร์ด เนื้อเพลง Remember You're Mine Pat Boone Chordza


(Remember, remember you're mine)
Be faithful, darlin'
While you're away
For when it's summer
A heart can stray
And though I'll miss you
Have a wonderful time
But remember, darlin'
Remember you're mine
(Remember you're mine)
If you go dancin'
And he holds you tight
(And he holds you tight)
And your lips are tempted
On a summer night
(On a summer night)
Your heart beats faster
When the stars start to shine
Just remember, darlin'
Remember you're mine
(Remember you're mine)
I'll be lonely
I'll be blue
But I promise
I'll be true
And though I'll miss you
Have a wonderful time
Just remember, darlin'
Remember you're mine
(Remember you're mine)

EmoticonEmoticon