23 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Round And Round Perry Como Chordza

คอร์ด Round And Round Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ Round And Round Perry Como | คอร์ดเพลง Round And Round Perry Como | เพลง Round And Round Perry Como | เนื้อเพลง Round And Round Perry Como | Chord Round And Round Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง Round And Round Perry Como Chordza

Then your love, will hold you round, round, round
And your heart's a song with a brand new sound
And your head, goes spinnin' round, round, round
'Cause you've found what you've been dreamin' of
In the night you see the oval moon
Goin' round and round in tune
And the ball of sun in the day
Makes a girl and boy wanna say
Find a ring, and put it round, round, round
(Find a ring, and put it round, round, round)
And with ties so strong the two hearts are bound
(And with ties so strong the two hearts are bound)
Put it on, the one you found, found, found
(Put it on, the one you found, found, found)
For you know that this is really love
(For you know that this is really love)
Find a wheel, and it goes round, round, round
(Find a wheel,find a wheel and it goes round, round, round)
As it skims along with a happy sound
(As it skims along with a happy sound)
As it goes, along the ground, ground, ground
(As it goes,as it goes along the ground, ground, ground)
'Till it leads you to the one you love
( 'Till it leads you to the one you love)

EmoticonEmoticon