11 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง The Climb MILEY CYRUS Chordza

คอร์ด The Climb MILEY CYRUS | คอร์ดกีต้าร์ The Climb MILEY CYRUS | คอร์ดเพลง The Climb MILEY CYRUS | เพลง The Climb MILEY CYRUS | เนื้อเพลง The Climb MILEY CYRUS | Chord The Climb MILEY CYRUS
คอร์ด เนื้อเพลง The Climb MILEY CYRUS Chordza

I can almost see it.
That dream I'm dreaming,
But there's a voice inside my head saying,
"You'll never reach it."
Every step I'm takin'
Every move I make feels lost with no direction,
My faith is shakin'

But I, I gotta keep tryin'
Gotta keep my head held high

There's always gonna be another mountain
I'm always gonna wanna make it move
Always gonna be an uphill battle
Sometimes I'm gonna have to lose
Ain't about how fast I get there
Ain't about what's waitin' on the other side
It's the climb

The struggles I'm facing
The chances I'm taking
Sometimes might knock me down,
But no, I'm not breaking
I may not know it,
But these are the moments
That I'm gonna remember most, yeah
Just gotta keep goin',

And I, I gotta be strong
Just keep pushing on,

'Cause...

There's always gonna be another mountain
I'm always gonna wanna make it move
Always gonna be an uphill battle
Sometimes I'm gonna have to lose
Ain't about how fast I get there
Ain't about what's waitin' on the other side
It's the climb

Yeah

There's always gonna be another mountain
I'm always gonna wanna make it move
Always gonna be an uphill battle
Somebody's gonna have to lose
Ain't about how fast I get there
Ain't about what's waitin' on the other side
It's the climb

Yeah, yeah, yeah

Keep on movin'
Keep climbin'
Keep the faith, baby
It's all about—it's all about the climb
Keep the faith, keep your faith, whoa, whoa, oh.EmoticonEmoticon