19 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง King of King รวมศิลปิน Chordza

คอร์ด King of King รวมศิลปิน | คอร์ดกีต้าร์ King of King รวมศิลปิน | คอร์ดเพลง King of King รวมศิลปิน | เพลง King of King รวมศิลปิน | เนื้อเพลง King of King รวมศิลปิน | Chord King of King รวมศิลปิน
คอร์ด เนื้อเพลง King of King รวมศิลปิน Chordzaเหนือ บัลลังก์ราชัน ใต้ไตรรงค์ธงไทย โลกระบือลือไกล
กษัตราผู้เปี่ยมน้ำพระทัย ผู้ครองแผ่นดินนี้
พระทรงคอยปัดเป่า ทุกข์และความกังวล หลอมรวมใจปวงชน
ประหนึ่งดังพระนามภูมิพล มหาราชเกริกไกร
โลกต่าง ชื่นชมพระบารมี ล้ำศักดิ์เลิศศรีไปยังแดนไกล
สูงส่งทัดเทียมเทพไท สดุดีไว้ หนึ่งเดียวนี้

* King of Kings, King of Kings
ปกครอง ไพร่ฟ้า ด้วยความรัก ด้วยธรรมโดยแท้จริง
King of Kings, King of Kings
ราชันผู้ยิ่งใหญ่ ก้องไปทั้งฟ้าดิน
พระทรงครองในทศพิธ ราชธรรม พระชี้นำให้มีความรักและสามัคคี
King of Kings.
พระองค์ ทรงเหน็ดเหนื่อย ทุกข์พระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทย
ได้อยู่บนผืนแผ่นดินร่ม เย็น ยั่งยืนสืบไป

EmoticonEmoticon