23 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Body Like A Back Road Sam Hunt Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Body Like A Back Road Sam Hunt Chordza
คอร์ด Body Like A Back Road Sam Hunt | เนื้อเพลง Body Like A Back Road Sam Hunt | Chord Body Like A Back Road Sam Hunt

เนื้อเพลง Body Like A Back Road Sam Hunt
คอร์ด Body Like A Back Road Sam Hunt | เนื้อเพลง Body Like A Back Road Sam Hunt | Chord Body Like A Back Road Sam Hunt
Got a girl from the Southside, got braids in her hair
First time I seen her walk by, man I 'bout fell up out my chair
Had to get her number, it took me like six weeks
Now me and her go way back like Cadillac seats

Body like a back road, drivin' with my eyes closed
I know every curve like the back of my hand
Doin' fifteen in a thirty, I ain't in no hurry
I'ma take it slow just as fast as I can

The way she fit in them blue jeans, she don't need no belt
But I can turn 'em inside out, I don't need no help
Got a hips like honey, so thick and so sweet
It ain't no curves like hers on them downtown streets

Body like a back road, drivin' with my eyes closed
I know every curve like the back of my hand
Doin' fifteen in a thirty, I ain't in no hurry
I'ma take it slow just as fast as I can

We're out here in the boondocks with the breeze and the birds
Tangled up in the tall grass with my lips on hers
On a highway to heaven, headed south of her smile
Get there when we get there, every inch is a mile

Body like a back road, drivin' with my eyes closed
I know every curve like the back of my hand
Doin' fifteen in a thirty, I ain't in no hurry
I'ma take it slow just as fast as I can

I'ma take it slow
Just as fast as I can
(Body like a back road)
(Drivin' with my eyes closed)
Got braids in her hair
(I know every curve like the back of my hand)

EmoticonEmoticon