23 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Sand in the Bed Hudson Moore Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sand in the Bed Hudson Moore Chordza
คอร์ด Sand in the Bed Hudson Moore | เนื้อเพลง Sand in the Bed Hudson Moore | Chord Sand in the Bed Hudson Moore

เนื้อเพลง Sand in the Bed Hudson Moore
คอร์ด Sand in the Bed Hudson Moore | เนื้อเพลง Sand in the Bed Hudson Moore | Chord Sand in the Bed Hudson Moore
Bought you a brand new diamond five days down on the island you and me going paradising
we're gonna catch every cool breeze blowin' tip back every drink we're holding yeah baby before you know it we'll be dancing slowly right in that room Just swimming under those king size covers and wrapped in my arms around you sweetheart you beautiful sun kissed mess laughing and kissing my neck well come on baby come on darlin' let's get a little sand in the bed. Two piece laying on the floor down in bungalow four oh four do not disturb hanging on the door and we're dancing slowly driving that room Just swimming under those king size covers and wrapped in my arms around you sweetheart you beautiful sun kissed mess laughing and kissing my neck well come on baby come on darlin' let's get a little sand in the bed. sand in the bed while everybody else is outside soaking up that sunshine you and I gonna be inside all tangled up, tangled up just... swimming under those king size covers and wrapped in my arms around you sweetheart you beautiful sun kissed mess laughing and kissing my neck and hearing you tell me yes while were both losing our _______ come on baby, come on darling let's get a little sand in the bed sand in the bed sand in the bed sand in the bed
EmoticonEmoticon