24 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง แล้วจะเชื่อใคร แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แล้วจะเชื่อใคร แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ Chordza
คอร์ด แล้วจะเชื่อใคร แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ | เนื้อเพลง แล้วจะเชื่อใคร แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ | Chord แล้วจะเชื่อใคร แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์

เนื้อเพลง แล้วจะเชื่อใคร แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์
คอร์ด แล้วจะเชื่อใคร แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ | เนื้อเพลง แล้วจะเชื่อใคร แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ | Chord แล้วจะเชื่อใคร แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์
เราเดินเรื่อยไป
ในถนนที่จอแจ
ถึงหนทางเบื้องหน้า
บางคนบอกทางซ้าย
บางคนบอกทางขวา
แล้วเราจะมาเชื่อใคร
บางทีหนักใจ
กับถนนที่เราเดิน
เดินแล้วเดินเรื่อยไป
บางคนบอกทางขวา
บางคนบอกทางซ้าย
แล้วเราจะไปเชื่อใคร
* ใครหลงเดินทางที่ผิด
อาจเสียใจไปตลอดชีวิต
** แล้วจะเชื่อใคร
ฉันจะเชื่อใคร
คงจะมีใครสักคน
ฉันยังวุ่นวาย
ยังไม่เข้าใจ
เจอสิ่งใหม่ๆ ยังสับสน
*** แล้วจะเชื่อใคร
ฉันจะเชื่อใคร
คงจะมีใครสักคน
ฉันไม่มีใคร
ฉันยังวุ่นวายสับสน
แต่ฉันต้องก้าวไป
ยังมีร่องรอย
ที่ยังเป็นแนวทาง
เห็นแล้วเป็นรอยใหม่
มารอยใหม่ทางขวา
มารอยใหม่ทางซ้าย
แล้วเราจะไปเชื่อใคร
บางทีช่องทาง
อาจยอกย้อนเสียจนกลัว
เห็นถึงความลำบาก
มันลำบากทางซ้าย
มันลำบากทางขวา
แล้วเราจะมาเชื่อใคร
(ซ้ำ * / ** / *** / ** / ** / ** / ** (Fade Out))
EmoticonEmoticon