4 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Hell If I Know Chase Bryant Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hell If I Know Chase Bryant Chordza
คอร์ด Hell If I Know Chase Bryant | เนื้อเพลง Hell If I Know Chase Bryant | Chord Hell If I Know Chase Bryant

เนื้อเพลง Hell If I Know Chase Bryant
คอร์ด Hell If I Know Chase Bryant | เนื้อเพลง Hell If I Know Chase Bryant | Chord Hell If I Know Chase Bryant
Why the red sunset
Turns blue sky black
Why fast lane feels so slow and a slow kiss feels so fast
Why the years roll back
With the right perfume
How the first time that I saw you it felt like deja vu

Hell if I know why the stars align
Getting lost in your eyes and a Friday high
Never gets old when the rock n roll on the radio knows
Just how to make you slide close
Why a girl like you chose a guy like me
And everything I got is everything you need
Why you even said hello
Hell if I know
Hell if I know

Why an ice cold beer
Is fire on your lips
Why everything looks better
Hanging off of your hips
Why a roof top rain
It makes you want to dance
Why God gave guys like me
A second chance

Hell if I know why the stars align
Getting lost in your eyes and a Friday high
Never gets old when the rock n roll on the radio knows
Just how to make you slide close
Why a girl like you chose a guy like me
And everything I got is everything you need
Why you even said hello
Hell if I know
Hell if I know
Oh, yeah

The more I live
The more I know
That all I know, all I know
Is hell if I know why the stars align
Getting lost in your eyes and a Friday high
Never gets old when the rock n roll on the radio knows
Just how to make you slide close
Why a girl like you chose a guy like me
And everything I got is everything you need
Why you even said hello
Hell if I know
Hell if I know
Oh, yeah
And everything I got is everything you need
Hell if I know
EmoticonEmoticon