18 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Little By Little Dusty Springfield Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Little By Little Dusty Springfield Chordza
คอร์ด Little By Little Dusty Springfield | เนื้อเพลง Little By Little Dusty Springfield | Chord Little By Little Dusty Springfield

เนื้อเพลง Little By Little Dusty Springfield
คอร์ด Little By Little Dusty Springfield | เนื้อเพลง Little By Little Dusty Springfield | Chord Little By Little Dusty Springfield
Little by little by little by little by little
Little by little by little by little by little

You're messing up my life
Tearing me apart
Breaking up my world
And I'm giving up my heart
Little by little by little by little

I'm losing all my pride
It's really getting bad
Hurting deep inside
Is a-making me go mad, ooh
Little by little by little by little

Little by little
Bit by bit
I'm going crazy and you're causing it
Little by little
Bit by bit
I should stop caring
But my love won't quit

Little by little by little by little by little, yeah
Little by little by little by little by little, all right

I don't know where to turn
Don't know what to do
I'm walking on thin ice
And it seems I'm falling through, ooh
Little by little by little by little

Little by little
Bit by bit
I'm going crazy and you're causing it
Little by little
Bit by bit
I should stop caring
But my love won't quit

I'm the queen of fools
Know the deck is stacked
On a losing streak
But I'm a-gonna get you back

Little by little by little by little
(Little by little by little by little by little)
Yeah, little by little
(Little by little by little by little by little)
Ah, ah, ah, little by little
(Little by little by little by little by little)
Little by little, mmm
(Little by little by little by little by...)
EmoticonEmoticon