18 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Palisades Park Freddy Cannon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Palisades Park Freddy Cannon Chordza
คอร์ด Palisades Park Freddy Cannon | เนื้อเพลง Palisades Park Freddy Cannon | Chord Palisades Park Freddy Cannon

เนื้อเพลง Palisades Park Freddy Cannon
คอร์ด Palisades Park Freddy Cannon | เนื้อเพลง Palisades Park Freddy Cannon | Chord Palisades Park Freddy Cannon
Last night I took a walk after dark
A swingin' place called palisades park
To have some fun and see what I could see
That's where the girls are

I took a ride on a shoot-the-chute
That girl I sat beside was awful cute
After we stopped she was holdin' hands with me
My heart was flyin'

Up like a rocket ship
Down like a roller coaster
Back like a loop-the-loop
And around like a merry-go-round

We ate and ate at a hot dog stand
We danced around to a rockin' band
And when I could I gave that girl a hug
In the tunnel of love

You'll never know how great a kiss can feel
When you stop at the top of a ferris wheel
When I fell in love down at palisades park
EmoticonEmoticon