19 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Peppermint Twist Joey Dee Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Peppermint Twist Joey Dee Chordza
คอร์ด Peppermint Twist Joey Dee | เนื้อเพลง Peppermint Twist Joey Dee | Chord Peppermint Twist Joey Dee

เนื้อเพลง Peppermint Twist Joey Dee
คอร์ด Peppermint Twist Joey Dee | เนื้อเพลง Peppermint Twist Joey Dee | Chord Peppermint Twist Joey Dee
Well they've got a new dance and it goes like this
(Bop shoo-op, a bop bop shoo-op)
Yeah the name of the dance is Peppermint Twist
(Bop shoo-op, a bop bop shoo-op)
Well you like it like this, the Peppermint Twist
It goes round and round, up and down
Round and round, up and down
Round and round and a up and down
And a one two three kick, one two three jump
Well meet me baby down at 45th street
Where the Peppermint Twisters meet
And you'll learn to do this, the Peppermint Twist
It's alright, all night, it's alright
It's okay, all day, it's okay
You'll learn to do this, the Peppermint Twist
Yeah, yeah
EmoticonEmoticon