18 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง The Hurdy Gurdy Man Donovan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Hurdy Gurdy Man Donovan Chordza
คอร์ด The Hurdy Gurdy Man Donovan | เนื้อเพลง The Hurdy Gurdy Man Donovan | Chord The Hurdy Gurdy Man Donovan

เนื้อเพลง The Hurdy Gurdy Man Donovan
คอร์ด The Hurdy Gurdy Man Donovan | เนื้อเพลง The Hurdy Gurdy Man Donovan | Chord The Hurdy Gurdy Man Donovan
Thrown like a star in my vast sleep
I opened my eyes to take a peek
To find that I was by the sea
Gazing with tranquility

'Twas then when the Hurdy Gurdy Man
Came singing songs of love
Then when the Hurdy Gurdy Man
Came singing songs of love

"Hurdy gurdy, hurdy gurdy, hurdy gurdy gurdy" he sang
"Hurdy gurdy, hurdy gurdy, hurdy gurdy gurdy" he sang
"Hurdy gurdy, hurdy gurdy, hurdy gurdy gurdy" he sang

Histories of ages past
Unenlightened shadows cast
Down through all eternity
The crying of humanity

'Tis then when the Hurdy Gurdy Man
Comes singing songs of love
Then when the Hurdy Gurdy Man
Comes singing songs of love

"Hurdy gurdy, hurdy gurdy, hurdy gurdy gurdy" he sang
"Hurdy gurdy, hurdy gurdy, hurdy gurdy, hurdy gurdy, hurdy gurd
Hurdy gurdy, hurdy gurdy, hurdy gurdy gurdy" he sang

"Hurdy gurdy, hurdy gurdy, hurdy gurdy gurdy" he sang
Here comes the Roly Poly Man
He's singing songs of love
"Roly poly, roly poly, holy poly poly" he sang
"Hurdy gurdy, hurdy gurdy, hurdy gurdy gurdy" he sang
"Hurdy gurdy, hurdy gurdy, hurdy gurdy gu
EmoticonEmoticon