23 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง I Don t Know Why linda scott Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Don t Know Why linda scott Chordza
คอร์ด I Don t Know Why linda scott | เนื้อเพลง I Don t Know Why linda scott | Chord I Don t Know Why linda scott

เนื้อเพลง I Don t Know Why linda scott
คอร์ด I Don t Know Why linda scott | เนื้อเพลง I Don t Know Why linda scott | Chord I Don t Know Why linda scott
I don't know why
I love you like I do
I don't know why, I just do

I don't know why
You thrill me like you do
I don't know why, you just do

You never seem to want my romancing
The only time you hold me
Is when were dancing

I don't know why
I love you like I do
I don't know why, I just do
EmoticonEmoticon