21 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Old Turkey Buzzard Jose Feliciano Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Old Turkey Buzzard Jose Feliciano Chordza
คอร์ด Old Turkey Buzzard Jose Feliciano | เนื้อเพลง Old Turkey Buzzard Jose Feliciano | Chord Old Turkey Buzzard Jose Feliciano

เนื้อเพลง Old Turkey Buzzard Jose Feliciano
คอร์ด Old Turkey Buzzard Jose Feliciano | เนื้อเพลง Old Turkey Buzzard Jose Feliciano | Chord Old Turkey Buzzard Jose Feliciano
He's just awaiting
Buzzard's just awaiting
Waiting for something down below to die
Old buzzard knows that he can wait

'Cause every mother's son has got a date
- a date with fate, with fate
He sees men come he sees men go
crawling like ants on the rocks below
The men who scheme, the men who dream and
die for gold on the rocks below

Gold, gold, gold
They just got to have that
Gold, gold, gold
They'll do anything for gold

Old Turkey Buzzard
Old Turkey Buzzard
Flying, flying high

He's just awaiting
Buzzard's just awaiting
Waiting for something down below to die
Old buzzard knows that he can wait
'Cause every mother's son has got a date
- a date with fate, with fate
He sees men come he sees men go
Crawling like ants on the rocks below
A wiff of gold and off they go to die
Like rats on the rocks below

Gold, gold, gold
They'll do anything for gold
Gold, gold, gold
EmoticonEmoticon